Hulpladen i våbenhuset

Hulplader har været særdeles almindeligt kirkeinventar i alle kirker. Hulpladerne er altergangs- og skriftetavler, og de blev påbudt med Kir­ke­­­ritualet af 1685 for at der kunne holdes styr på, om der var overensstemmelse mel­lem antallet af skriftemål og nadvermodtagere. Tavlerne er ganske enkle træbrædder med huller som talangivel­ser. Der kunne anbringes tællepinde i hul­lerne. Det var typisk deg­nens opgave at passe altergangs- og skrifte­tavlen. Tavlens enkle kon­struktion og ringe størrelse har med­ført, at den er for­svundet fra de fleste kirker i dag.