Kalkmalerier

I koret findes flere kalk­male­rier. Lydhullerne er deko­reret med groteske hoveder.

Korbuen er i kvadersten, som blev overkalket ved restaureringen i 1973-76.

 

På triumfvæggens sydside fandt man i 1975 et sjældent kalkmaleri af en stiliseret Kristus på korset. Billedet er fyldt med smerte og lidelse. Måske stammer billedet fra 1489, et årstal der også blev fundet på korvæggen i 1975, men er kalket over.

I tårnbuen mod nord ses uty­deligt Maria med Jesusbarnet (måske Anna Selvtredie). Mod syd et noget utydeligt kalkmaleri  af Maria syv hjertesår:

 

·         Simeons ord: "Også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge." [Lukas 2,35]

·         Den tolvårige Jesus i temp­let.

·         Da han blev taget til fan­ge.

·         Da han blev lagt på kor­set.

·         Korsfæstelsen.

·         Da Longinus stak ham med lansen.

·         Da hun sad med sin døde søn i armene.

Korloftet

I korloftet er et kalkmaleri med en pelikan og dens to unger. Maleriet, der er ca. 800 år gammelt, fortæller påskens fortælling om lidel­se, død og liv, den forunder­lige fortæl­ling om Guds søn, der gav sit liv for os.

Siden oldkristen tid har peli­kanen optrådt som symbol på Kristus, der ofrede sig selv, udgød sit blod for menneske­ne: Den voksne pelikan hug­ger sig selv i brystet, så blo­det flyder. Deraf næres un­gerne og de sikres liv og o­ver­levelse. Men den voksne fugl dør.