Altertavlen

Altertavlen er fra 1626. På midterpartiet anes en kris­tus­figur. Den blev synlig, da kirken blev restaureret i åre­ne 1973-76. På topstykket af altertavlen er malet et lam, Agnus Dei, symbolet på Kristus. Lammet står med sejrsfane og glorie.

Billedet kan stamme fra pie­tismen, men sammenholdt med midterfeltet skønnes det at være fra slutningen af 1700-tallet.

Midterfeltets Kristus omkranses af Fadervor: Fader vor du som est i Himeln. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din Vilie her paa Jordn som hand er i Him­meln. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad oss vor skyld som vi forlade vore Skyldner. Leed oss icke udi frestelse men frels oss fra ont.

Teksten er fra Peder Palla­dius' alterbog fra 1556 med få fejl­skrivninger.

Antependium

Alterbordsforhænget er en gave fra Dagmar og Georg Mikkelsen, tegnet i 1984 af Erik Heide (f. 1934) og væ­vet af Hanne Vedel (f. 1933)

Det er en hvid dug af hør, dækket af et blåt klæde i silke, vævet med tolv huller forestillende fugle eller duer, symbolet på de tolv disciple.

Altersølvet

De to store lysestager på alteret er sengotiske med fodløver.