Kirkerummet

"Det store gæstebud"

Det første man ser, når man kommer ind i kirkerummet, er et stort billede, en kopi af Joakim Skovgaards "Det sto­re Gæstebud", her kopi­eret 1918 af sønnen Peter Skov­gaard, der også har skåret den flot udskårne ramme. Begge dele bærer præg af hans nære tilknyt­ning til de kirkelige og især de grundt­vigske kredse.

Billedet er skænket af pro­prietæren på Charlottenlund, der havde tilknytning til Sin­ding kirke. Billedet er så stort, at kusken måtte gå ved siden af vognen hele vejen fra Vi­borg.

Bænkene

Bænkene er fra slutningen af 1800-tallet. Der er ca. hundrede siddepladser.

Norddøren - kvindeindgangen

Den tilmurede kvindeind­gang på nordsiden er en por­tal med to helsøjler. Den er meget usædvanlig. Kvadermurene hviler på en smuk kraftig udformet dob­beltsokkel, hvor den nederste del er en almindelig skrå­kantsokkel, mens den øverste del afsluttes med en hulkant over en rundstav.

To af skråkantsoklens sten skyder frem som bæresten for søjlerne.

Portalens to helsøjler sprin­ger halvt frem af murfladen. Fodstykker og kapitæler er dekorerede med simple tilhuggede linier, mest cir­kel­ornamenter. Buestikket, sat af en uregel­mæssig kilesten, indeslutter en tympanon, prydet på midten af et stort T-formet antonius­kors, og det er usædvanligt i romansk kunst. Der er et lille latinsk kors helt ude i hver side.

I karmen til venstre for portalen sidder et lang korsformet kvader med to små kjortelklædte figurer i høj relief, muligvis Peter og Paulus med himmerigs­nøglen, eller snarere to kirkeværger.

På kvaderens øverste og længste del er den korsfæs­tede, her velsignende Kristus - Nordens ældste udhuggede Kristusfigur i relief. Kristusskikkelsen er gjort større end mændene. Den bærer et kort lændeklæde, knæene er let bøjede, og fød­derne støtter med en tynd plade, som de to mænd bærer på deres hoveder. Skønt Kris­tusfiguren er stødt og afslået, ses det dog, at den er kronet, og at der er spor af nagler i hænder og fødder.