Tårnet

De brede, spidsbuede glam­huller er opført af mun­kesten på granitkvadre fra skibets vestgavl, indvendig dog især af rå marksten. Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en bred, rundbuet arkade. Fritrappe i nord til dør i mel­lemstokværket.

Klokken

Klokke i tårnet er fra omkring 1850. 

Flagstangen

Flagstangen er rejst til minde om genfor­eningen i 1920.