Sinding Kirke

Sinding kirke er en smuk og meget interessant romansk kirke opført i 1100-tallet i granitkvadre med sengotisk, kalket tårn og våbenhus. Øst- og nordvinduer er tilmurede.

Adgangen til kirken over kir­kegården er sikret med en fli­segang, der i efteråret 2003 blev skænket af Jenny og Hans Jørgen Hansen, brugsuddelerpar 1947-84.