På kirkegården er begravet lægprædikanten Jeppe Jo­han­sen  (1789-1848), som i sin tid fik tilnavnet "Helle Jep" pga. sin engagerede forkyndelse af den barmhjer­tige Gud. En anden lægpræ­di­kant, Peter Larsen Skræp­penborg (1802-73) blev så påvirket af "Helle Jep", at hans forkyndelse efterhånden fik grundtvigsk præg.

Også Andreas Nielsen, kal­det Ravn (1821-99) hviler her. Han var en anden vigtig person i egnens grundtvigske vækkelse.

Han tilsluttede sig Jeppe Jo­hansens tilhængere og gifte­de sig senere med hans enke. Han afholdt fra 1858 velbe­søg­te sommermøder i det fri med udefrakommende fo­re­dragsholdere.

Desuden hviler her Rasmus Geltzer (1840-1902), folke­tingsmand og forstander for højskolen i Sinding fra dens oprettelse i 1868 til 1883. Højskolen blev nedlagt i 1889.

På hans sten står:

HVAD MED ILDHU HAN NEMMED/ I UNGDOM­MENS AAR/ HOLDT HAN FAST GENNEM SKIFTEN­DE KAAR/ OG BLEV TRO UNDER GRAANENDE HAAR.

Smedejernskors

To gamle støbejernsgrav­minder står ved våbenhusets vestside, renoverede i 2011.

Støbejernskors havde deres glansperiode fra midten af 1800-tallet til ca. 1900.   

Røgelseskaret

Et røgelseskar blev i 1905 deponeret på Århus Museum. Desuden findes på Nationalmuseet et kløver­blads­formet salvegemme fra middelalderen, fundet ved gravning på kirkegården.