Kirkegården

Taterstenen fra 1889, som nu er placeret ved flagstangen, er fundet på nordsiden af kir­kegården. Den var blevet smidt ud på skræn­­ten ved Sin­ding He­devej. Det fortæl­les, at et æg­tepar i aftenmør­ke på vej forbi hørte puslen inde på kirkegården. Da de kiggede gennem bevoks­ningen, så de en mørklødet mand. På jorden ved siden af stod to små trækasser. Sene­re blev det opklaret, at det var en tater, en såkaldt nat­mand, der be­gra­vede sine to små piger, for at de kunne hvile i ind­viet jord, hvilket på den tid ikke var tilladt rakkere, nat­mænd og andre "uærlige". På graven havde han anbragt en tilhugget sten, klodset i tilhugning og stavemåde.

På stenen står:

sove børn i herrens fred jesu kristi kierlighed nu er dem englede.

Kirkegårdsvedtægter

Vedtægter for Sejling og Sinding kirkegårde. Se her.