Serup Kirkes tårn

Tårnet stammer fra 1700-tallet. Det er opført af Chr. Fischer til Allinggård, som af kronen havde fået Holmgård og Holm Mølle tilskødet i 1721. Tårnet er omtalt første gang i 1768 i Pontoppidans ”Danske Atlas”. Det er tilbygget af røde munkesten. I dag er kirkens eneste indgang gennem tårnet i vest.