Portalen

Portalen  udgjorde oprindeligt mandsindgangen i sydmuren. Den er et fornemt stenhuggerarbejde i romansk stil. Portalen består af seks søjler. På to af basisserne findes et par løver med fælles hoved og alle kapitælets sider er dekoreret med dyr , fugle, blade og rosetter. Mackeprang skriver i sin bog ”Jydske Granitportaler” fra 1948, at portalerne i Hørup og Serup, som er udført af samme mester – som han kalder ”Serupmesteren” – helt klart er de fornemste eksemplarer i området syd for Viborg. Mackeprang mener også at portalerne af Serupmesteren er blandt de ældste portaler i ”Sydgruppen” : området syd for Viborg. Oprindelig har der formentlig været en tympanon mellem de to søjlepar.

Det vides ikke om mandsindgangens portal er flyttet til kirkens vestside i forbindelse med at kirken fik sit tårn i 1700-tallet eller det først skete senere, f.eks. da kirkens sydmur blev sat om.