Serup Kirkes historie

Af Inge Glibstrup, pastor emerita.

Første gang Serup kirke nævnes i skriftlige kilder, er i 1425 hvor Hids Herreds ting udsteder et ”Pergamentz som tingvidner at Serup kirke hører til Allingkloster”.

I middelalderen var kirkerne i reglen indviet til en helgen eller helgeninde for at være under dennes beskyttelse. Serup kirke er indviet til Sct.Peder, og det ved vi, fordi der i Allingklosters arkiv findes et brev fra 1542, som ”vidner om, at det stykke jord og skov der ligger imellem Resdal mark og Tandskov mark og som ligger til Sct.Peders kirke og Allingkloster er sat til skyld og landgilde”

Det er ikke muligt at datere ret mange af vore gamle landsbykirker. Den ældst daterede landsbykirke er Gjellerup kirke ved Herning, som er fra år 1140. Dette årstal står på en tympanon uden på kirken.

De første kirker i Danmark var bygget af træ, men i sidste halvdel af det 11.århundrede begyndte man at bygge af sten, som selvsagt var et mere holdbart materiale.

I løbet af det 12.århundrede blev der opført rigtig mange stenkirker, i Jylland af kvadersten. Det, der muliggjorde et så stort og omfattende kirkebyggeri, var indførelsen af kirketiende i Danmark. Den blev indført under Kong Niels (1104-1134). Det betød, at der skulle betales en tiendedel af al jord som afgift til kirken. En trediedel heraf blev anvendt til selve kirkebygningen, senere til vedligeholdelse af kirkebygningerne. Denne kirketiende skabte en stærk økonomisk basis for kirken og muliggjorde det meget omfattende byggeri af stenkirker over hele landet.

I Jylland blev der opført et stort antal kirker i granitkvadre. Dette gælder Serup kirke og de omkringliggende landsbykirker. Mange af bygmestrene af disse kirker har formentlig ladet sig inspirere af hovedværket for granitarkitekturen, som er Viborg Domkirke, bygget i begyndelsen af 1100-tallet. Det vil sige, at de fleste granitkirker må regnes til at være opført i tiden efter Viborg Domkirke. Senere, i det 13.århundrede, bliver teglsten det foretrukne byggemateriale. Dvs at vi kan regne med at Serup kirke er opført engang i 1100-tallet (det 12.århundrede).

I Jylland anvendte man kampesten. Det var det forhåndenværende materiale, som i istiden var ført hertil fra de norske fjelde. Disse kampesten er i Jylland blevet tilhugget til regelmæssige kvadre med en spidshammer, et stykke arbejde der har kostet en masse tid og tålmodighed og forudsat en stor håndværksmæssig viden.