Sejling Kirke

Sejling Kirkes oprindelige del fra middelalderen (ca. år 1200) er en i arkitekturen enkel romansk kirke bestående af kor og skib opført af granitkvadre på skråkantsokkel og med tegltag.

Kirken er stærkt præget af en ombygning i 1782, hvor det nuværende sengotiske tårn blev opført på resterne af et tidligere tårn. Tårnet er teglsten og har pyramide blytag.

Som det gælder for mange af egnens kirker, var det Arnold Fischer fra Allinggaard, der bekostede ombygningen i 1782.

Af de oprindelige enkeltheder ses nu kun sydportalen, der dog er flyttet til tårnets vestside, som indramning af kirkens indgang. Der er to par frisøjler med ornamenterede kapitæler.

Våbenhuset ligger i tårnet. Fra døren i våbenhuset til skibet er der to låger, som kan åbnes, så det fra våbenhuset er muligt at følge med i, hvad der foregår i kirken.