Sejling Kirkegård

Kirkegårdsvedtægter

Vedtægter for Sejling og Sinding kirkegårde. Se her.