Kragelund præstegård

Præstegården i Kragelund har ligget på samme sted siden reformationen.

Til præstegården hører 22 tønder land landbrugsjord rundt om og øst for kirken. Indtil 2016 tilhørte Vands Skov på ca. 20 tønder land nord for Kragelund også præsteembedet, men det er blevet solgt fra.


Jorden er forpagtet ud til en lokal landmand med den klausul, at engen rundt om kirken og kirkegården skal være udlagt med vedvarende græs, til eksempelvis afgræsning af køer.

Præsteskoven passes af Hedeselskabet på nær Kongelunden på den modsatte side af engen.


Den nuværende præstebolig er opført i 1916, da det kun godt 30 år gamle stuehus på præstegården i stedet blev forpagterbolig. Der var forpagter på præstegården indtil 1986, og herefter lejede FDF stuehus, stald og lade til kredshus og depot. Den fjerde længe, hvor der oprindelig var garage og tørvehus, blev ombygget og indrettet til graverfaciliteter. 

Præstegården er senest renoveret i 2014, i forbindelse med præsteskiftet. Der blev i den forbindelse lavet kirkekontor en længen med konfirmandstuen.


I 2000 blev der indrettet konfirmandlokale i kostalden. Et dejligt lokale med køkken, toiletter og entré, som i vidt omfang også anvendes til sognemøder m.m.


Den ældste del af præstegården er den markante kampestenslade, formentlig fra 1600-tallet. Den blev i løbet af foråret 2008 sat i stand og indrettet til herberg for pilgrimme og andre turister på Hærvejen.