Kragelund Kirke

Kragelund Kirkes skib og kor er opført ca. år 1150 af granit.


Skråkantsoklen har en rundstav, der følger kirken hele vejen rundt. Det kan måske være en slange eller en lindorm?
Kirken har oprindelig haft fire små vinduer i skibet, to mod nord og to mod syd. I koret ses stadig to tilmurede vinduer mod henholdsvis syd og øst.

Kirkens bygherre hed Æse, og bygmesteren hed Vagn. Det fremgår af en runeindskrift, som man finder på undersiden af syddørens tympanon (overligger): Æse bød, Vagn ristede. Syddøren er den nuværende indgangsdør fra våbenhuset og ind i kirken, og selve dørfløjen er fra 1689.
Ved indgangene findes også anden kunst, der er lige så gammel som selve kirken. Over mandsindgangen i våbenhuset findes gengivelsen af to usædvanligt glade løver. Indgangen har halvsøjler, flankeret af høje billedkvadre. På højre side ses to drager, der søger at sluge et kors, og på den venstre fire medaljoner med dyrefigurer.


Overliggeren over den nu lukkede kvindeindgang mod nord viser et billede af den velsignede Kristus.