Ordensregler for Kragelund kirkegård

  1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
  2. Intet arbejde må udføres på kirkegården i gudstjenestetiden.
  3. Redskaber, der tilhører kirkegården, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads i tårnrummet.
  4. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
  5. Hunde må ikke medtages på kirkegården.
  6. Cykler må ikke medbringes på kirkegården.
  7. Færdsel med motorkøretøjer er kun tilladt efter aftale med graveren.
  8. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  9. Kirkegården skal holdes så miljøvenligt som muligt. Der må ikke bruges ukrudtsbekæmpende midler. Plastmaterialer og  lignende i kranse, planter og udsmykning bør undgås. Endvidere må der ikke benyttes granitskærver på gravpladserne.
  10. Kirkegården bør holdes indenfor dansk kirkegårdstradition. Gravlygter og lignende bør undgås.