Kirkegården

Kragelund Kirkegård er på alle sider omgivet af stendiger. Mod syd, øst og nord er der gamle diger, som er bevaret fra middelalderen. Mod vest, ud mod parkeringspladsen, er diget nyopsat.


Urneanlægget i kirkegårdens nordøstlige hjørne er udført efter tegning af landskabsgartner Sven Møller, og mindesmærket er udført af Erik Heide.


I samarbejde med Silkeborg Museum er der registreret 16 mindesmærker på kirkegården. Se en oversigt over de fredede gravminder her.

Kragelund kirkegårds kapel er fra 1939 og bygget udenfor kirkegården på kirkens parkeringsplads. Kapellet er skænket af ægteparret Caroline og Jens Holm.     

 

 

        

Aftale om dette års ydelser på gravsteder

NYT

Fra 2019 sendes regninger som noget nyt ud i december.

 

 


 

 

Glimt fra kirkegården