Kirkegården

Kragelund Kirkegård er på alle sider omgivet af stendiger. Mod syd, øst og nord er der gamle diger, som er bevaret fra middelalderen. Mod vest, ud mod parkeringspladsen, er diget nyopsat.


Urneanlægget i kirkegårdens nordøstlige hjørne er udført efter tegning af landskabsgartner Sven Møller, og mindesmærket er udført af Erik Heide.


I samarbejde med Silkeborg Museum er der registreret 16 mindesmærker på kirkegården. Se en oversigt over de fredede gravminder her.

Kragelund kirkegårds kapel er fra 1939 og bygget udenfor kirkegården på kirkens parkeringsplads. Kapellet er skænket af ægteparret Caroline og Jens Holm.     

 

 

        

Aftale om dette års ydelser på gravsteder

NYT

Fra 2019 sendes regninger som noget nyt ud i december.

 

 


 

 

Poesi om kirkegården

Nu er sommerens varme nær

Borte er vinterens hvide kåbe

Det varme pragtfulde grønne skær

Gir’ lyst til at springe og råbe

 

Lyden af biernes summen

Flyder hen over lyngen i haven

Vokser sig op til en mild brummen

Som kildrende fylder i maven

 

Bag digets sten står alt på spring                                                

Solsorten pipper med lyst sin sang

Bøgenes grønne skær slår en ring

Som fylder vort øje dagen lang

                                                    Dorthe Træholt, graver

Glimt fra kirkegården