Helledammen og herberget

OBS OBS OBS
Hærvejsherberget i Kragelund holder lukket i år pga. corona.
Vi henviser til Bølling Sø Camping (Kragelundvej 5, Engesvang, 8686 5144) , Lillelund Bed and Breakfast (Frederiksdalvej 21, 20 68 72 07) og Hesselhus Camping (Moselundvej 30, 86 86 5066).


Helledammen - Kragelunds "Bypark"

Anlægget "Helledammen" syd for Kragelund Kirkes parkeringsplads er anlagt 1927. Det er gammel byjord og var før den tid en lergrav, hvor befolkningen kunne hente ler til de lerklinede vægge.
Initiativtager til anlægget var byens daværende skolelærer Rasmus Askløv, der organiserede lokalbefolkningen og fik skabt anlægget ved hjælp af frivilllig arbejdskraft og bidrag.

Anlægget er renoveret et par gange, senest i 1980'erne under ledelse af landskabsgartner Sven Møller, og det passes nu af kirken.


Herberget i Kragelund

Den gamle kampestenslade er istandsat og bliver indrettet med 36 køjepladser, køkken- og badefaciliteter for vandrere, cyklister, ryttere og pilgrimme på Hærvejen.  
Bag det storstilede projekt står foreningen "Herberger langs Hærvejen", som har lejet bygningen i 10 år. Det er også denne forening, som i langt overvejende grad finansierer istandsættelsen af laden - et arbejde til 1,4 millioner kroner. Pengene kommer fra bl.a. Realdania fonden og EU, ligesom Silkeborg Kommune har bidraget med 100.000 kroner i støtte.

Idéen med herberger langs Hærvejen er fostret af arkitekt Andreas Blinkenberg og inspireret af refugierne langs den populære pilgrimsrute til Santiago de Compostella i Nordspanien. Her har Andreas Blinkenberg selv vandret sammen med sin hustru, pilgrimspræsten Elisabeth Lidell.

Foreningen "Herberger langs Hærvejen" har åbnet  ti nye overnatningssteder langs Hærvejen fra Viborg til Grænsen.


Herberget - indvielse i 2008

Det er ikke for meget at tale om en lokal folkefest, da det nye herberg på Kragelund gl. Præstegård blev indviet tirsdag den 3. juni 2008. Op mod 200 mennesker deltog i åbningen langt størstedelen folk fra sognet, og de var spændte på at besigtige herberget i den 400 år gamle kampestenslade, der er en af Kragelunds ældste bygninger. En flot og nænsom restaurering, var alle enige om.

Formanden for Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jørn Rye Rasmussen, stod for den officielle indvielse og konstaterede, inden han klippede det røde silkebånd over til herbergets indgangsparti:

Spændende møde
I kan altså noget her i Kragelund, når I står sammen. Jørn Rye Rasmussen håbede, at det nye herberg vil blive til glæde ikke blot for vandrere, cyklister og ryttere på Hærvejen, men også for lokalbefolkningen. Og pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Risskov, var enig:

Her er mulighed for et spændende møde mellem folk, der er på vej, og dem, der bor ved vejen?, påpegede hun.

Som fortræning til sommerens lejre vandrede de lokale FDF'ere fra alle retninger til herberget, hvor de hjalp til med grille hundredvis af pølser til de mange gæster. Heriblandt en snes vandrere fra hele landet, som brugte de to første uger af juli på et gå hele vejen fra Viborg til grænsen for at være med ved åbningen af alle ti nye herberger langs Hærvejen.

Blandt de flotteste
Også de var tydeligt imponerede over faciliteterne i Kragelund, og arkitekt Andreas Blinkenberg, som er ophavsmand til hele projektet med herberger langs Hærvejen, tøvede da heller ikke med at udnævne herberget i Kragelund som et af de allerflotteste og mest vellykkede:

Det er et sted som dette, jeg har set for mig, da jeg gik i gang, sagde Andreas Blinkenberg, som sammen med sin hustru er blevet inspireret til projektet El Camino, den gamle pilgrimsrute til Santiago de Compostella i Nordspanien.

Ved kaffebordet i konfirmandlokalet fortalte Ejnar Stobbe levende om egnen omkring Bøllingsø i historisk perspektiv, og som en stemningsfuld afslutning på åbningsarrangementet deltog en propfyldt kirke i en aftenandagt, som blev krydret med dejlig musik, leveret af Bo Kirkegaard på orgel og Hans Jørgen Jensen på saxofon.

Hyggeligt indslag
De næste mange somre vil pilgrimme og andre rygsæksturister langs den gamle jyske hovedvej være et hyggeligt indslag i bybilledet i Kragelund fra juni til september. Foreningen "Herberger langs Hærvejen", som står bag de nye herberger, forventer, at op mod et par tusinde mennesker allerede i den første sæson vil benytte sig af tilbuddet om billig og beskeden overnatning på deres vej. En overnatning i en af de 36 nye køjesenge på Kragelund gl. Præstegård koster i år 60 kr., og så har gæsterne både mulighed for at lave mad og få et varmt bad, inden turen går videre.

Kragelund Kirkes graver Ib Uhrenholt har påtaget sig at være herbergsvært og får gode snakke med mange interessante mennesker, når han i forbindelse med morgen- og aftenringningen i kirken lægger vejen forbi herberget for at hjælpe gæsterne til rette og opkræve overnatningsgebyret: Et dejligt job, slår han fast.