Kirkehuset

Funder Kirkevej 58

Læs hele menighedsrådets og arkitektens projektbeskrivelse her og se tegninger.

Læs høringsvar fra Bevaringsforeningen her.

Læs menighedsrådets bemærkninger til Bevaringsforeningens indsigelse her.