Kirkegården

Funder Kirkegård er i forbindelse med en større renovering i begyndelsen af 1980'erne blevet inddelt i seks områder med forskellige typer gravsteder.  Udviklingen er gået i retning af færre traditionelle gravsteder til et mere parkagtigt præg med grønne områder og fællesanlæg, der lægger op til en mere ekstensiv drift.

I den nordlige ende af kirkegården finder man kapellet, som er fra 1930'erne. Her kan kisten med afdøde stå i betryggende kølighed i dagene op til en begravelse, - kapellet er forsynet med et anlæg, der kan sænke temperaturen i lokalet til 8 grader. 

Glimt fra kirkegården

Glimt fra kirkegården