Kirken indvendig

Funder Kirke er præget af sine hvidkalkede hvælvinger i både skib og kor og af det relativt brede kirkerum. Det er et ægte gotisk rum med hvælvinger, der løfter sindet og meget lysindfald fra de tre store sydvinduer.

Sådan har det dog ikke altid været. Hvælvingerne er fra år 1500 og har erstattet et fladt bjælkeloft, og med de oprindelige små og lysfattige vinduer som det der stadig sidder i nordvæggen, har det været et mørkt og dystert rum.

Den tilmurede kvindedør er stilfærdigt markeret i muren indvendig. Derudover er der tilmurede rundbuevinduer mod nord og øst.