Gudstjenester i Lille Hids Pastorat

Efter den 17. januar bliver der korte gudstjenester rundt i kirkerne á 30 minutters varighed uden altergang og fællessang. Venlig hilsen præsterne og menighedsrådene.

Hold øje med hjemmesiden i forhold til eventuelle ændringer. 

Del dette: