Tirsdag den 15. september var der valg til menighedsrådene i Lille Hids Pastorat

Resultaterne fremgår herunder tillige med indkaldelser til ekstraordinære valgforsamlinger i sognene den 6. oktober hhv. den 7. oktober.

Kragelund
På valgforsamlingen er følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet for den kommende periode:
Jørgen Jensen
Annette Öhrström
Asger Ravn
Carsten Carstensen

Da menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen, indkaldes hermed til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.30 i Konfirmandlokalet Kragelund.
Her skal vælges 2 medlem til menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.
Det bekendtgøres samtidig, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste med andre kandidater. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020. Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 2 år. Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til  valgbestyrelsesformand Asger Ravn Frederiksdalvej 60 8620 Kjellerup. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 


Funder
På valgforsamlingen er følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet for den kommende periode:
Mette Hahn-Pedersen
Villy Nielsen Fisker
Kaj Danielsen
Viggo Vinter Fisker
Huno Kjærsgaard Jensen
Ole Frank Pasgaard 

Ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 17.00 i Kirkehuset. Der blev ved den ordinære valgforsamling  valgt 6 medlemmer til menighedsrådet. Der skal vælges endnu 1 medlem til rådet samt et antal stedfortrædere.  Der er tale om et udfyldningsvalg, idet allerede valgte medlemmer på den ordinære valgforsamling ikke er på valg ved den ekstraordinær valgforsamling. Det bekendtgøres samtidig, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste med andre kandidater. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020. Der skal vælges 7 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 4 år. Kandidatlisten skal underskrives af 7 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til Kragelund Sogns kirkekontor, Sinding Hedevej 2, att.: valgbestyrelsesformand Mette Hahn-Pedersen. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.  


Sejling-Sinding
På valgforsamlingen er følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet for den kommende periode:
Karen Ladefoged Madsen
Jeanette  Vestergaard Svendsen
Ulla Funderskov
Kaj Ove Henriksen
Kent Eli Christensen

Da menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen, indkaldes hermed til ekstraordinær valgforsamling onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19 i Sejling Sognehus. Her skal vælges 2 medlemmer til menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere. Det bekendtgøres samtidig, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste med andre kandidater. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020. Der skal vælges 7 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 2 år. Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til Det fælles Kirkekontor, Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 


Serup-Lemming
På valgforsamlingen er følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet for den kommende periode:

·       Svend Riis
Peter Nørreskov
Christian Kousgaard
Steffen Johnsen
Birte Sigsgaard
Niels-Erik Nordstrøm
Torben Frits Nielsen

Da menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen, indkaldes hermed til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19 i Serup forsamlingshus
Her skal vælges 1 medlem til menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

Det bekendtgøres samtidig, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste med andre kandidater. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020.
Der skal vælges 8 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 4 år.
Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til Det Fælles Kirkekontor, Sinding Hedevej 2D, eller til valgbestyrelsesformand Knud-Olaf Thormann, Viborgvej 157. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 


 

 

Del dette: