Menighedsrådsvalg 2020

Har du overvejet, om det er noget for dig? Så hold dig ikke tilbage! Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde. Der er orienteringsmøde forud for valget. Selve valget foregår den 15. september til en såkaldt valgforsamling.

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – gudstjenester, babysalmesang, meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad den lokale kirke skal.

18. august 2020: Offentligt orienteringsmøde om valget. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

I Funder afholdes mødet i kirkehuset kl. 17.00
I Kragelund afholdes mødet i konfirmandstuen kl. 19.30
I Serup-Lemming holdes mødet i Serup konfirmandstue kl. 19.00
I Sejling-Sinding holdes mødet i sognehuset kl. 19.00

15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. 

1.søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

Medlemmer til menighedsråd
Kunne du tænke dig at vide mere om menighedsrådsarbejdet eller tænker du, at det ville lige være noget for dig at arbejde med i et menighedsråd og have indflydelse, så hold dig ikke tilbage. Kom og sig til eller send os en mail.

 

 

Del dette: