Medlemmers ret til kirkelig betjening

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening i en anden kirke end kirken i bopælssognet, hvor der måtte foreligge en særlig tilknytning til sognet:

- tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet)

- har nære pårørerende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)

- og for så vidt angår begravelse og bisættelse har forældre, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

 

Medlemmer af folkekirken har dog fortrinvist ret til at blive betjent af den sognepræst, der er præst for den menighed som medlemmet hører til i bopælssognet eller en anden menighed såfremt der er løst sognebånd til dennes sognepræst.

Se mere her om medlemmers ret til kirkelig betjening.