Navneændring

 

Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på borger.dk. og behandles af kirkekontoret i dit  bopælssogn.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være betales i forbindelse med indgivelse af ansøgning. Gebyret reguleres 1 gang årligt; i 2019 er det 500 kr.

Du kan læse om regler vedr. for-, mellem og efternavn her

I nogle tilfælde er navneændringer gebyrfri. Det kan fx være:

hvis navneændringen søges i forbindelse med bryllupsdagen, og der skabes en form for navnefællesskab, eller hvis navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kordegnene på tlf. 86 86 70 64, kragelund.sogn@km.dk   eller du kan læse mere på www.borger.dk