Konfirmationsforberedelse

Regler og traditioner i de enkelte sogne kan du læse mere om nedenfor. Har du brug for at få besvaret nogle spørgsmål er du også velkommen til at kontakte sognepræsterne.

 

Konfirmation

 

 

 

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

 

Nogle konfirmander kan være i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Husk, at tro er en gave. Tro er også en slags tillid. Ligesom venskab. Noget imellem mennesker. Men tro er også en gåde, som kristendommen og vores liv fortæller os om. Eller sagt på en anden måde: ’tro på Gud’ handler om tiltro og tillid – ligesom når vi siger til hinanden: ”jeg tror på dig”. Derfor er det sådan, at det ikke kun er dig, der siger ’ja’ ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig.

 

Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ’ja’ til at du véd, hvorfor du er døbt. For du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, kan du sagtens blive det, før du bliver konfirmeret.

 

 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Konfirmationsforberedelse

At ”gå til præst” er noget, du gør sammen med dine kammerater. Fællesskab er vigtigt, og det er ikke undervisning ligesom i skolen. Det er snarere ’undre-visning’, fordi tro handler om at undre sig over, hvordan vi er til, hvem vi er og hvordan vi er sammen med hinanden som mennesker.

Vi mødes én gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Du lærer om Gud og Jesus, og vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget i livet. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, lytter til musik, synger og laver måske rollespil.

 

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i pastoratets kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.