Faderskab

 

Ugifte forældre har mulighed for - inden 14 dage efter barnets fødsel – at aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Blanketten udfyldes digitalt her og kræver at begge forældre har en NemId. Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring overgår sagen til Statsforvaltningen.

Medmoderskab afgøres af Statsforvaltningen. Se vejledning her.

Faderskabet/Medmoderskabet betyder blandt andet at:

faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet
faderen/medmoderen kan få samvær med barnet
faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden
barnet kan få faderens/medmoderens efternavn
barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og
barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Faderskab før fødslen

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan evt. indsendes før barnets fødsel, men skal så sendes til Statsforvaltningen. Dette gøres på www.borger.dk. Afgørelsen fra Statsforvaltningen modtager I i jeres e-boks. Afgørelsen skal afleveres på kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel.