Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Indgåelse af ægteskab kan ske ved vielse i kirken i det sogn, hvor man bor eller har tilknytning til. Nærmere aftale om sted og tid for vielsen træffes med en af pastoratets sognepræster eller kirkekontoret.

(Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.)

Inden vielsen kan finde sted, skal der udstedes en prøvelsesattest fra den kommune, hvor begge eller en af parterne bor. Man søger digitalt ved at udfylde en ægteskabserkæring på borger.dk. Har man ikke mulighed for at betjene sig selv på nettet, kan man få hjælpe i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Når I modtager kommunens afgørelse i form af en prøvelsesattest, skal den afleveres til kirkekontoret. Der kan tidligst søges om en prøvelsesattest 4 mdr. før vielsen.

Forud for vielsen vil der være en samtale mellem brudeparret og præsten om vielsen. Salmer til vielsen aftales mellem præst og brudepar under denne samtale.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være to vidner tilstede. Navne og adresser på disse to afleveres forud for brylluppet på kirkekontoret.

Vielse eller velsignelse?

Hvis I tidligere er viet på et rådhus taler man om at kunne få en kirkelig velsignelse. 

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab kan ske i kirken i det sogn, hvor man bor, eller har særlig tilknytning til. Henvendelse herom rettes til sognepræsten eller kirkekontoret.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Når I får prøvelsesattesten retur fra kommunen enten som 

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Navneændring ved vielse

Anmeldelse om navneændring ved vielse kan ske ved indsendelse af blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" på www.borger.dk - hvis man skal overtage mellem og/eller efternavn fra den kommende ægtefælles skal kommende ægtefælle også signere anmeldelsen med Nem-id. Navneændringen er gratis.

Fotografering

I kirkerne må der fotograferes (/videooptages under første og sidste salme samt) når bruden føres ind og brudeparret går ud.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar  bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til ham.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Traditioner

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.