Det Fælles Kirkekontor

Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding pastorat; i daglig tale Lille Hids Pastorat.

Henvendelse om:

Fødsel, faderskab, dåb, konfirmation, vielse, kirkelig velsignelse, navneændring, medlemskab, dødsfald og begravelser kan ske til Kirkekontoret.

Læs mere om emnerne her.

Kirkekontoret
Sinding Hedevej 2D, Kragelund
8600 Silkeborg
Tlf. 8686 7064

Sikker mail:
Skal du sende noget, hvor cpr.numre eller andre personlige oplysninger indgår, kan du sende sikkert via denne sikre formular.  

Sognemail:
Kragelund: Kragelund.sogn@km.dk 

Funder:      funder.sogn@km.dk 

Serup:        serup.sogn@km.dk 

Lemming:  lemming.sogn@km.dk 

Sejling:     sejling.sogn@km.dk 

Sinding:    sinding.sognsilkeborg@km.dk

Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9 - 13

Udenfor åbningstiden kan henvendelse ske til Gødvad kirkekontor, Arendalsvej 1,  Tlf. 86 800 200, goedvad.sogn@km.dk

Åbningstider i Gødvad: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00. Eller efter aftale. Onsdag lukket for personlig og telefonisk betjening.

www.goedvadsogn.dk