Mødereferater

Menighedsrådsmøderne holdes i konfirmandstuen og begynder kl. 19.00.

Der er offentlig adgang til menighedsrådets møder. 

Regnskaber og budgetter for Serup og Lemming Sognes Menighedsråd finder du ved at følge dette linkwww.sogn.dk.