Medlemmer af Sejling-Sinding menighedsråd

Formand og formand for valgbestyrelsen

Kirsten Glinvad Juul

Sejlingvænget 7

8600 Silkeborg     

kgjuul@gmail.com

Tlf. 51901244


Næstformand

Marie Sterup

Bomholts Plads 4 st 2

8600 Silkeborg

Tlf. 86855641


Kirkeværge (Sejling Kirke)

Karen Ladefoged Madsen

Viborgvej 77

8600 Silkeborg

tlf. 86856095   


Kirkeværge (Sinding Kirke)

Anne Marie Katborg Dolmer

Charlottenlundvej 12

8600 Silkeborg  

Tlf. 86856058 


Kasserer

Bodil Nørgaard Byskov

Sinding Hedevej 44

8600 Silkeborg

51896310  


Kontaktperson

Marna Kjeldsen

Ebstrupvej 3

8600 Silkeborg


Menigt medlem

Jeanette Vestergaard H Svendsen

Sinding Hovvej 41

8600 Silkeborg   

Tlf. 22521042

 


Bygningskyndig (ikke medlem)

Ib Jeppesen

 


Sognepræst

Mette Skaarup Glowienka