Et nyt pastorat - Lille Hids Pastorat

Navn til den lille

Af sognepræst Kresten Thue Andersen

Så er der sket navngivning af fællesskabet mellem de seks sogne Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding. Det ser ud som et kælenavn: Lille Hids Pastorat. Lokale folk, der kender dialekten heromkring, kan fortælle, at navnet udtales bedst med stød på ’H’ og blødt ’d’, altså ikke en kort hvislelyd, som i ’hiss’.

Min læser fornemmer måske allerede nu at sidde med en tør, historisk klumme af præsten. Det er helt rigtigt, og den skal handle om, hvordan navnet Lille Hids Pastorat er kommet ind i billedet, i vores lokale, nære nutid.

Navnet er nu ikke grebet ude i den blå luft. Derimod har ’Lille Hids Pastorat’ historisk rødder i Danmarks oprindelige geografisk inddeling i ’herreder’. Er man født i Kragelund sogn, som for eksempel den lokale tømrer Torkny John Nielsen, der er født 14. marts 1922, står der i kirkebogen skrevet ”Frederiksdal, Kragelund Sogn, Hids Herred” i Viborg Amt.

’Lille’ i navnet Lille Hids Pastorat står som en såkaldt diminutiv, en markering af en hyggelig formindskelse af det oprindelige herredsområde i Hids Herred, som foruden de seks nævnte sogne også bestod af Engesvang, Balle, Gødvad og Svostrup.

Så mangler vi ordet ’pastorat’. Det henviser til den gamle betydning af ’præstekald’, ganske enkelt det område, hvor en præst – eller, i dag, flere præster – virker. Dermed navnet Lille Hids Pastorat, hvor de to andre præster jo som bekendt er Mette Skaarup Glowienka og Bo Bergholt Grymer.

Tingstedet

Endvidere var det sådan, at retskredsene var inddelt efter herredernes geografi. Så på det lokale tingsted, på herredstinget, afholdt man retssager. Det gamle tingsted i Hids Herred har ifølge historikerne givetvis først været Sejling og senere Tinghøj øst for Serup by. Dengang var det praksis i Danmark, at ”alle Tinge holdtes under aaben Himmel paa Fri Mark, dermed at bevise, at Retten var frie for hver Mand, …”

Under åben himmel foregik retsprocesserne indtil 1687, da kongen lod mindre retskredse sammenlægge til større, således opstod Hids-Lysgaard herreders retskreds. Derfor blev et rigtigt tinghus opført på grænsen mellem Hids og Lysgaard herreder. Steen Steensens Blichers far, Niels Blicher, der var præst Vium-Lysgaard, har i bogen om Vium Præstekald skrevet, at ”Tinghuuset, en halv Fjerdingvej østen for Hinge, ligger ved Grændsen mellem begge Herreder, men vel meget ved den østre og smalleste Ende”.

Han mente altså dermed, der fra præstegården i Vium , var lige lovligt langt, for han havde hele syv Fjerdingvej (7/4 mil). En Fjerdingvej følger datidens målestok: ”en kvart dansk mil”, hvilket svarer til 1,8 km. For eksempel mellem Kragelund og Funder Kirkeby, kan vi jo så sige, er der stadigvæk i dag knap tre Fjerdingvej. Gennem Kragelunds lokalhistoriske forenings arkiver kan man læse nogle af de dramatiske retsprotokoller herfra.

Syssel

Slutteligt må det nævnes, at Danmark oprindeligt inddelt i 18 ’sysseler’. I midten af Jylland lå således ’Loversyssel’, det grønne område midt i Jylland, som bestod af ni herreder, heriblandt Hids og Lysgaard. Og en indbygger i Loversyssel kaldtes lovring eller skovlovring.

Læg på gengivelsen af kortet mærke til den gamle stavemåde ”Hiz”. Fra Kong Valdemars tid med stavemåden ’Hizhæreth’. I parentes bemærket kan nogle nok næsten høre stemningen i Tolkiens opdigtede stednavne.

Dette taler måske alligevel for den anden udtale uden blødt ’d’. Men dette spørgsmål om udtale får vi nok ikke afklaret lige på en gang.

 

Skrevet af Sognepræst Kresten Thue Andersen

Hids og Lysgaard herreder

Vi kan stadig finde en interessant rest af den gamle inddeling, idet præsterne i Hids og Lysgaard herreder (ja, i begyndelsen sammen med Houlbjerg Herred, hvor Grønbæk ligger) siden 1890’erne på trods af deres forskelligheder mellem grundtvigske og missionske har afholdt fælles konventer. Dengang, er jeg underrettet om, ankom man naturligvis i hestevogn og overnattede.

Hvis du den dag i dag har lyst til at opleve en gudstjeneste i det gamle herredskonvent og møde nogle af de nuværende præster afholdes der en officiel gudstjeneste i forbindelse med disse konventer, hvor alle er velkomne. Hold øje med kalenderen.

Når noget får et nyt navn kan det i begyndelsen føles mærkeligt og fremmed. Med disse ord, imidlertid, håber jeg, nogle nu tydelige bide mærke i betydningen af pastoratsnavnet Hids Pastorat.