søndag08nov2020

Gudstjeneste i Lemming Kirke

søndag08nov2020 kl. 09:30 - 10:30

v/ Henriette Gosvig Nielsen