søndag20sep2020

Høstgudstjeneste i Lemming Kirke

søndag20sep2020 kl. 19:00 - 20:00

v/ Henriette Gosvig Nielsen