mandag27jan2020

Højskoleeftermiddag i Kragelund

mandag27jan2020 kl. 14:00 - 16:00

"Kirke i ghettoen" v/ Karen Huus.
Mellem moskéer, boligblokke og gravemaskiner ligger Gellerup Kirke i det vestlige Århus. Sognet er præget af stort engagement, sammenhold og stolthed over området på trods af fattigdom, sårbarhed og ringe sundhed. Sognepræst Karen Huus fortæller om at være kirke i et område, hvor bare 22 % er medlemmer af folkekirken, hvor der bor mere end 80 forskellige nationaliteter, og hvor Danmarks største bydelsforandring netop nu finder sted.


Højskoleeftermiddage er oplysende og slagfærdige foredrag. Kom og vær med - Alle er velkomne!
Alle arrangementer foregår i den store sal på Kragelund Plejecenter kl. 14.00 - 16.00.
Kaffe og småkager kan købes for 10 kr. Medbring selv kop.
Arr.: Kragelund sogns menighedsråd
Kontakt: Ellen Blauenfeldt, tlf : 3029 0843 eller Niels Blauenfeldt, tlf : 8686 7410

Se hele programmet her