søndag01dec2019

Gudstjeneste i Lemming Kirke

søndag01dec2019 kl. 09:30 - 10:30

v/ Henriette Gosvig Knudsen