onsdag06nov2019

Efterårsafslutning - babysalmesang og legestue

onsdag06nov2019 kl. 16:30 - 18:30

Som afslutning på efterårets Babysalmesang og KirkeMusikalske Legestue
vil vi gerne invitere alle børnene på vores hold med forældre, søskende og
bedsteforældre til en fælles afslutning i Funder Kirke.
Programmet i kirken varer en halv time, og her skal vi synge, lave
bevægelser, lytte, danse – noget af alt det fine, som I har mødt til
Babysalmesang og i Legestuen.

Bagefter vil vi gerne invitere jer alle sammen med over i Kirkehuset, hvor
vi byder på aftensmad og tid til hyggeligt samvær.

Tilmelding
Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne, hvis I vil tilmelde jer senest
fredag den 1. november til Bo på mail: fk.organist@gmail.com eller
tlf./sms: 2939 8044.
Pris for aftensmaden: 25 kr. for voksne - børn gratis.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
sognepræsterne Henriette Gosvig Knudsen og Kresten Thue Andersen
organist Bo Kirkegaard