søndag03nov2019

Alle Helgens gudstjenesten i Funder Kirke

søndag03nov2019 kl. 14:00 - 15:00

v/ Kresten Thue Andersen

Solist medvirker