søndag03nov2019

Alle Helgens gudstjeneste i Lemming Kirke

søndag03nov2019 kl. 17:00 - 18:00

v/ Henriette Gosvig Knudsen

Solist medvirker