søndag03nov2019

Alle Helgens gudstjeneste i Kragelund Kirke

søndag03nov2019 kl. 16:00 - 17:00

v/ Kresten Thue Andersen

Solist medvirker