søndag27okt2019

Gudstjeneste i Serup Kirke

søndag27okt2019 kl. 09:30 - 10:30

v/ Henriette Gosvig Knudsen