Litteraturkreds i Sejling Sognehus

Der er læsekreds i Sejling Sognehus som samles udvalgte onsdage og samtaler og udveksler litteratur. Tilbuddet gælder hele Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat.

Møderne holdes onsdag aften hver måned i sæsonen. Første møde i næste sæson er den 24. august. Tilmelding kan ske hele sæsonen.

Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte tovholder Grethe Ankersen, tlf. 86 85 53 99.