Minikonfirmander i Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding Sogne

I det følgende kan du læse mere om de tilbud, der gives i de enkelte sogne. Du kan også læse om hvad det vil sige at gå til minikonfirmand og hvordan du får tilbuddet.