Sehested-legatet Børn laver Kunst

Vinderholdet 2018

Funder menighedsråd modtog i 2009 en arv fra Sehestedfamilien på 100.000 kr.

Det blev besluttet, at anvende pengene til et projekt, der skal fremme kirke-skole samarbejdet i Funder og Kragelund sogne.

Projektet hedder ”Børn laver kunst i Funder kirke”. Det retter sig mod 5. klasse på de to skoler. Hvert år udskriver menighedsrådet en kunstopgave, som har relation til både kirken og skolen.

Opgaven består i at give kunstnerisk udtryk for en begivenhed / fortælling i biblen.

Det kunstneriske udtryk kan f.eks være tegninger, maleri, skulpturer, foto, poesi, skuespil, en novelle eller et stykke musik.

Årets opgave er stramt rammesat mht. indhold og form. (Der kan således ikke vælges mellem forskellige udtryksformer) Udtryksformerne varierer fra år til år.

I september/oktober drøfter menighedsrådet rammerne for årets kunstopgave.

I november/december besøger præsten klasserne og taler med eleverne om den bibelske fortælling, der danner baggrund for årets kunstopgave. Samtidig afleveres opgaven til lærerne

Klasserne udarbejder deres besvarelse i løbet af foråret.

Kunstværkerne præsenteres i Funder kirke ved en festlig sammenkomst for eleverne og deres lærere og forældre i maj måned.

Besvarelserne af årets opgave bedømmes af menighedsrådet ved Funder kirke, og vinderpræmien overrækkes som afslutning på aftenens arrangement.

 

10.000 kr. i præmie hvert år.

Den vindende klasse præmieres med 10.000 kr., som efter menighedsrådets ønske skal anvendes til en fælles oplevelse for 5. årgang på de to skoler.

 

Funder menighedsråd.

Glimt fra tidligere år

Vinderholdet 2015