Frivillige hænder

Har du lyst til at hjælpe lidt til ved arrangementer i et af vore sogne er du meget velkommen. Vi har brug for dig.

De mange arrangementer i sognene er kun mulige, fordi en række frivillige giver et nap med. Det drejer sig om praktisk hjælp ved arrangementer, koncerter og efter børne- og familiegudstjenester og ved indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Tovholder i Kragelund Sogn: Inger Uhrenholt, Malmhøjvej 11, tlf.nr. 29635681

Tovholder i Funder Sogn: Jette Ehlers jensen, Tollundvej 5, tlf. 2615 1143