JuleBørnekor for 1. og 2. årgang i Funder

I dette efterår har vi igen den glæde, at kunne invitere børn fra 1. og 2. årgang på Funder Skole til at være med i et kor-projekt frem mod jul. Vi kalder det JuleBørnekor. JuleBørnekoret bliver til i et samarbejde mellem Funder Skole og korledere fra Funder Kirke og undervisningen starter op sidst i oktober måned. Projektet afsluttes med en eftermiddagskoncert i Funder Kirke, og i det kommende kirkeblad vil I kunne læse mere om koncerten, som byder på julesang og julestemning med både JuleBørnekoret og Voksenkoret sammen.
Så glæd jer allerede nu til en fin oplevelse, når børn og voksne synger julen ind.

Benthe Rasmussen
Anna Marie Dyreby
Bo Kirkegaar