Kirkemusikalsk legestue i Lemming og Serup Kirker, Funder og Kragelund kirker

Sang og musik for de 1-3 årige.

I det følgende kan du læse mere om tilbuddet i dit sogn.

Kirkemusikalsk legestue i Kragelund og Funder

Forår 2019

I foråret 2019 indbyder vi igen til nye forløb med Musikalsk Legestue i begge kirker:

For hvem?
Musikalsk Legestue er et åbent tilbud til alle 1-4 årige i begge sogne, uanset om man kommer sammen med dagplejen, vuggestuen eller sammen med mor, far eller en anden voksen.

Deltagerbetaling
Menighedsrådene har besluttet, at der ikke længere skal betales for deltagelse med Babysalmesang og Musikalsk Legestue i Kragelund og Funder kirker.
I stedet opfordrer vi til, at man kan give et frivilligt bidrag til Julehjælpen i Kragelund og Funder sogne.


Musikalsk Legestue i Kragelund Kirke 5 torsdage:
Første gang er: Torsdag den 10. januar.
Sidste gang er: Torsdag den 7. februar.

Alle gange er det kl. 9.15-10.00.


Musikalsk Legestue i Funder Kirke:

Hold 1: Klokken 9.30-10.10
Vi mødes i Funder Kirke 7 tirsdage.
Første gang er: Tirsdag den 9. april.
Sidste gang er: Tirsdag den 11. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)

Hold 2: Klokken 9.30-10-10
Vi mødes i Funder Kirke 7 onsdage:
Første gang er: Onsdag den 10. april.
Sidste gang er: Onsdag den 12. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)

 

Hold 3: Klokken 10.10-10.50
Vi mødes i Funder Kirke 7 onsdage:
Første gang er: Onsdag den 10. april.
Sidste gang er: Onsdag den 12. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)

Nærmere information kan fås hos Bo på tlf. 2939 8044 eller fk.organist@gmail.com.

Bo Kirkegaard, organist

Kirkemusikalsk legestue i Serup og Lemming Kirker

Forår 2019

Musikalsk legestue i Lemming Kirke

I Serup og Lemming sogn tilbydes der musikalsk legestue 2 gange om året.

Næste seance foregår i Lemming kirke og starter onsdag d. 20 marts kl. 9.30 til 10.15. 

Legestuen finder sted i alt 5 gange på flg dage : Onsdag d. 20/3,  27/3, 3/4, 24/4 og afslutning torsdag d. 2/5.

Legestuen er for børn i alderen ½ til 3 år sammen med deres mødre, fædre og dagplejemødre.    

Vi hygger os, synger, leger, laver rytmik og lytter til musik. Formålet med musikalsk legestue er først og fremmest at give børn og voksne en god fælles oplevelse med musik i kirken.                             

Derudover vil de forskellige aktiviteter være med til at stimulere børnene sansemotorisk og støtte børnene i deres sproglige udvikling.

 For nærmere information kan man rette henvendelse til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.serupkirke@gmail.com

Til højre ses billeder af musikalsk legestue i Serup kirke.

Organist Karen-Minna Nielsen 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.