26feb kl. 09:30

Højmesse i Kragelund Kirke

v/Kresten Thue Andersen

26feb kl. 09:30
26feb kl. 11:00

Højmesse i Funder Kirke

v/Kresten Thue Andersen

26feb kl. 11:00
26feb kl. 12:00

Fastelavnsgudstjeneste i Sejling Kirke

v/Anders Fuglsang

26feb kl. 12:00

I januar mødtes afgående og nye medlemmer af menighedsrådet i Kragelund. Fra venstre: Magny, Asger, Poul Erik, Else, Inger, Anne Marie, Marie, Agnes, Anette og Kresten. Læs mere


Hans Jørn Østerby underholdt børn og voksne til årets børneteater-forestilling i kirken


Vi byder velkommen til Henrik Højen, der fra årsskiftet er ansat som kordegn i Gødvad sogn og Lille Hids Pastorat. Læs mere herunder.Læs mere